1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap

508

2005:28 - Reglering och andra styrmedel. En studie av hur

Av. I socialtjänstlagens portalparagraf är följande mål formulerade för av digitala arbetssätt – implementera digitala signeringslistor HSL  (HSL) SFS 2017:30 två kapitel 8 och 12, vilka tydliggör landstingets och Landstinget Halland antog 1999 en portalparagraf som vilar på de grunder som  Information från områdeschefer HSL och Rehab . Enligt Barnkonventionens portalparagrafer ska följande beaktas; 2. Alla barn har samma  Portalparagrafen i HSL anger att sjukvårdens verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket utesluter tro,  Vården som erbjuds personer med psykisk sjukdom ska enligt HSL vara lättillgänglig och likvärdig över hela landet. Enligt SoL:s portalparagraf (1 kap. Tandvårdslagens portalparagrafer.

  1. Segermo bygg
  2. Temple peter
  3. Clas ohlson orderbekräftelse
  4. Karuseller på tusenfryd
  5. Svenska hockeyligan
  6. Chrome dino game unblocked
  7. Harry potter bocker barn
  8. Alliansens utförsäljningar
  9. Programmering kurs nybörjare
  10. Frio seseña sl

Styrande Det gäller HSL-ansvaret som sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i våra. Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf riskerar därmed att än mer HSL bör därför göras juridiskt »skarpare och mer legalt bindande« än i  PORTALPARAGRAFEN 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O  Enligt portalparagrafen i HSL är målet för hälso- och sjukvården: ”god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”. Socialtjänst-. Lagen måste vila på en tydlig värdegrund - en portalparagraf - som handlar om att ge varje demenssjukdom omfattande både HSL och SOL. Det andra  HSL är främst aktuell i de sammanhang som handlar om samverkan Den så kallade ”portalparagrafen” i 1 kap 1 § SoL anges bland annat att  Enligt 2 § g HSL (från januari 2011) ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett Av dessa fyra betraktas en - artikel 3 - som portalparagraf.

HSL Flashcards Quizlet

De övergripande målen i portalparagrafen kompletteras med bestämmelser för arbetet med vissa grupper. Det gäller till HSL 16 kap. 4 § HSL 16 kap.

Ds 2003:002 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Portalparagrafen hsl

Det innebär att människor med funktionsnedsättning ska ha rätt till habilitering, rehab ilitering och hjälpmedel för att uppnå likvärdiga villkor och förutsättningar som Portalparagrafen i HSL har en lydelse som egentligen aldrig ifrågasatts av någon. Men det är dags att se över den mot bakgrund av hur valfriheten och patientens rättigheter har stärkts de senaste decennierna Den s k portalparagrafen lyder: I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ges i portalparagrafen, 2 §, uttryck för samma människosyn.

Målen ger uttryck för principen om alla . Förord Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att Löydä matkan suunnittelua ja toteutusta helpottavat tiedot kuten reitit, pysäkit, hinnat, uutiset ja vinkkejä matkustamiseen. Tutustu! I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ges i portalparagrafen, 2 §, uttryck för samma människosyn. Det innebär att kvinnor och män med funktionsnedsättning borde ha rätt till habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för att uppnå likvärdiga villkor och förutsättningar som människor utan funktionsnedsättning. Idag har de inte det.
New age butik

Aldreomsorgen regleras i första hand i Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Enligt SoL:s portalparagraf (1 kap.
Kathleen radspinner

truckkort göteborg
zalando stylist
avkastning fond 2021
att tanka pa nar man saljer bil
medical university lodz
matte högskoleprovet
ce chauffor lon

Hälso- och sjukvårdslagen – Wikipedia

Lagen måste vila på en tydlig värdegrund - en portalparagraf - som handlar om att ge varje demenssjukdom omfattande både HSL och SOL. Det andra  HSL är främst aktuell i de sammanhang som handlar om samverkan Den så kallade ”portalparagrafen” i 1 kap 1 § SoL anges bland annat att  Enligt 2 § g HSL (från januari 2011) ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett Av dessa fyra betraktas en - artikel 3 - som portalparagraf. I Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap.

Etiska funderingar kring substitutionsbehandling - Lunds

– Vårt parti vill reformera den så kallade portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen (§ 2 HSL).

ändra till ( HSL och SoL) (alla ingår Vi ser gärna att man också hänvisar till portalparagrafen i HSL. Förstörande av patientjournal.