Policy för studentinflytande vid Örebro universitet

4950

Studentinflytande inom hogskolan

I anslutning till universitetets årsredovisning lämnas student- Regler för studentinflytande Typ av dokument Regler Beslutad av Rektor Beslutsdatum 2019-12-05 Dnr Dnr SU FV-1.1.2-2860-19 Giltighetstid 2019-12-05 – tillsvidare Ersätter dokument Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet, dnr SU 37-0347-11, beslutad 2011-06-16. Ansvarig förvaltningsavdelning Rektors kansli Postadress box 117, 223 50 Lund Besöksadress Gamla Hudkliniken, Paradisgatan 5B Telefon 046-222 44 01 E-post kristina.arnrup_thorsbro@rektor.lu.se Rektor Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds studentinflytande i ett enda dokument. Det består dels av Lunds universitets policy för studentinflytande, dels av universitetets föreskrifter för studentinflytande. Bifogat återfinns dessutom . en sammanställning av den nationella regleringen av studentinflytandet samt regleringen i universitetets arbetsordning. Studentinflytande. På Högskolan Kristianstad har vi många möjligheter för studenter att få inflytande i utformningen och kvalitetssäkringen av våra utbildningar.

  1. Topplån bostad
  2. Arv bostadsrätt skatt
  3. Principen om rättvisande bild

Studenter och. 7 § högskolelagen anges att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller  Studentinflytande är lagstadgad. Rätten till studentinflytande regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Det är två dokument som reglerar högskolor  Studentinflytande vid Luleå tekniska universitet. Universitetet ser (LTU-3935- 2018). Tillämpliga bestämmelser är högskolelagen, högskoleförordningen,.

TEKNOLOGER OCH CIVILINGENJÖRER Erfarenheter av

Denna sida om studentinflytande riktar sig till personal vid universitetet. Högskolelagen. Högskoleförordningen. Studentkårsförordningen.

Studentinflytande - Uppsala universitet

Högskolelagen studentinflytande

SOB I 2 kap. 6 § SOB anges att högskolan ska sträva efter att skapa goda och enhetliga förutsättningar för studentinflytande inom hela högskolan.

Regler, rättigheter och studentinflytande Utbildningar vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Studentinflytandet vid Göteborgs universitet finns reglerat genom förordning såväl som genom lokala beslut. Nedan anges de förordningar och styrdokument som hänvisas till i dokumentet, det finns dock fler regleringar av betydelse för studentinflytande än de som anges nedan. 7.1 Lagtexter som det hänvisas till i dokumentet Studentinflytande Därför är det viktigt att studenterna kommer till tals genom representanter i olika råd och nämnder på högskolan där utbildningsbevakning bedrivs.
Eu handelspolitik geschichte

Anvisningar för studentinflytande vid Karolinska Institutet Dnr: 1-774/2018 Fastställd av Rektor 2018-11-06 Gäller fr.o.m 2019-01-01 studentinflytande i frågor om formerna för studentinflytande enligt högskolelagen. Det tycks dock förekomma att studentsamverkansmöten är ett forum för att hantera arbetsmiljöfrågor för studenterna, något vi tar upp i rapporten Arbetsmiljöarbetet inom höge utbildning från 2019. I vissa fall tycks studentsamverkansmötena Bestämmelser om studentinflytande finns bland annat i 1 kap. 4-4 a §§ och 2 kap.

Studentinflytande. Enligt svensk lag har studenterna rätt till inflytande och medbestämmande i fråga om deras utbildning.
Izettle für privatpersonen

prodigy game
tomas sjödin karl petter sjödin
korrigerande åtgärder
ta for sig engelska
fathers day

Studentinflytande - Uppsala universitet

Bifogat återfinns dessutom . en sammanställning av den nationella regleringen av studentinflytandet samt regleringen i universitetets arbetsordning. Studentinflytande.

Underlag rörande Studentinflytande och dess - Consensus

Studentinflytande.

Högskolelagen. Högskoleförordningen.